Μαθήματα

 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σε διάφορες θεματολογίες. Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων του ΙΝ.Κ.ΑΛ. γίνεται σε ευέλικτο ωράριο (απογευματινές ώρες για 2 ημέρες την εβδομάδα) με εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.

 
Η παρουσίαση των εισηγήσεων γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και κατασκευαστές, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα του κλάδου. Για την αρτιότερη εκπαίδευση γίνεται χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών - Multimedia (παρουσιάσεις σε PowerPoint, προβολή Video), ενώ όπου είναι εφικτό γίνονται και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) με την άμεση συμμετοχή των καταρτιζομένων, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.
 
Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από το κατάλληλο Τεχνικό Εγχειρίδιο το οποίο στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι εισηγήσεις. Επίσης υπάρχει συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευομένων μέσω της λειτουργίας της γραμματείας του ΙΝ.Κ.ΑΛ. αλλά και όλου του επιτελείου που στελεχώνει το Ινστιτούτο.
 
Τα προγράμματα κατάρτισης (κύκλοι σπουδών) που προσφέρει το ΙΝ.Κ.ΑΛ. είναι τα εξής:
1) Πρόγραμμα σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου επίπεδο Ι (απευθύνεται στους βοηθούς τεχνίτη).
2) Πρόγραμμα σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου επίπεδο ΙΙ (απευθύνεται στους τεχνίτες, τους υπεύθυνους παραγωγής και σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου).
3) Πρόγραμμα σπουδών για τους υπαλλήλους διοίκησης (πώλησης, γραμματειακή υποστήριξη, marketing, οργάνωση γραφείου κ.ά.).
4) Προχωρημένα σεμινάρια μαθήματα για τους ιδιοκτήτες και στελέχη των επιχειρήσεων (Σήμανση CE, Κοστολόγηση σε Επιχειρήσεις Κατασκευών Αλουμινίου, Ενεργειακή Απόδοση Κουφωμάτων, Τεχνικός Ασφαλείας, Παροχή Πρώτων Βοηθειών στους Χώρους Εργασίας, Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων, Διαχείριση Αποθήκη, Επιλογή και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κ.ά.).
 
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 4 κύκλοι σπουδών (διάρκειας 80 ωρών) στις κατασκευές αλουμινίου επίπεδο ΙΙ. Από τους κύκλους αυτούς έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς 71 σπουδαστές.
Επιπροσθέτως έχουν πραγματοποιηθεί 12 σεμινάρια/ημερίδες για ιδιοκτήτες & στελέχη επιχειρήσεων τα οποία έχουν παρακολουθήσει 252 άτομα.